introductie_banners2.jpg

Introductie

Als het op school even tegenzit ... Bij de Les

introductie_banners3.jpg

Introductie

Als het op school even tegenzit ... Bij de Les

introductie_banners4.jpg

Introductie

Als het op school even tegenzit ... Bij de Les

ouders_banners1.jpg

Ouders

Bij de Les: begeleiding op maat

ouders_banners2.jpg

Ouders

Bij de Les: begeleiding op maat

ouders_banners3.jpg

Ouders

Bij de Les: begeleiding op maat

ouders_banners4.jpg

Ouders

Bij de Les: begeleiding op maat

  •  Informatie   voor ouders
  •       Waarom       Bij de Les?
  • Werkwijze
  • Kennismaken

Ouders willen maar al te graag hun kinderen ondersteunen maar hebben daar vaak de tijd of het overzicht niet voor. Welke ouder heeft Latijn, Franse grammatica of differentiaalberekening echt paraat? En is dan ook nog in staat op een ontspannen manier deze kennis op zijn of haar kind over te brengen? Bij de Les Huiswerkbegeleiding biedt de oplossing.

Individuele begeleiding en persoonlijke aandacht

Als het schoolwerk onder controle is, geeft dat thuis veel rust. Wij brengen elke leerling terug naar het niveau waar hij of zij hoort en geven talent volop de ruimte.

Het team van Bij de Les Huiswerkbegeleiding helpt leerlingen:

orde te brengen in de chaos
 de concentratie te verbeteren
een goede planning te maken
een positieve werkhouding te ontwikkelen
prioriteiten te stellen
school weer leuk te vinden
 

grotezaal.jpg

Gestructureerd en gedisciplineerd werken in een veilige en rustige
    omgeving
Begeleiding op maat: er is altijd iemand beschikbaar die je verder
    helpt als je vastloopt
Nadruk op regelmaat en goede planning
Verbetering van studievaardigheden

Bij de Les Huiswerkbegeleiding werkt ook bij het voorkómen van problemen: een gestructureerde en doelgerichte aanpak versterkt het zelfvertrouwen en brengt rust voor leerlingen én ouders.

Na binnenkomst van de leerling worden de op die dag opgegeven schriftelijke overhoringen, proefwerken en andere opdrachten of deadlines in het Bij de Les leerlingvolgsysteem genoteerd. Cijfers van teruggekomen s.o.'s en proefwerken worden opgenomen in de cijferlijst van Bij de Les.

Wij maken voor elk kind een individueel plan van aanpak, waarin we in elk geval opnemen:

Knelpunten
Doelstellingen voor het wegwerken van achterstanden
Planning voor de korte en langere termijn
Agendabeheer

Een consequente en duidelijke aanpak, die na verloop van tijd goede resultaten oplevert:

hogere cijfers
meer leerplezier voor uw kind
minder discussie en stress thuis

Advies voor thuis: een vaste plek voor agenda, rekenmachine, boeken en schriften.
's Avonds tas inpakken en eventuele andere benodigdheden klaarzetten.

Het gebruik van een eigen tablet of laptop is toegestaan.

stiltezaal.jpg

In het kennismakingsgesprek maken we samen een inventarisatie van de stand van zaken:

Is er een achterstand die weggewerkt moet worden?
Welke vakken gaan moeizaam en leveren problemen op?
Wat kunnen we daar op korte en op langere termijn aan doen?
Hoe vinden we een balans tussen vrije tijd, het huiswerkschema en
    schoolverplichtingen? 
    N.B. Leerlingen hoeven dagelijks niet langer te blijven dan noodzakelijk.
    Met andere woorden, er is geen minimum aantal uren dat een leerling per dag
    aanwezig moet zijn.

We nemen u de zorg uit handen, maar niet de betrokkenheid bij de vooruitgang van uw kind. Na een proeftijd van vier weken volgt een evaluatie en een adviesgesprek, waarbij we eventuele structurele leerproblemen of hiaten benoemen.

 

aart-kennismaken.jpg

 

logo_BDL_begeleiding2.png

Huiswerkbegeleiding

is op schooldagen
geopend tussen:

12:00 - 19:00 uur
 

vorigepagina.png