introductie_banners2.jpg

Introductie

Als het op school even tegenzit ... Bij de Les

introductie_banners3.jpg

Introductie

Als het op school even tegenzit ... Bij de Les

introductie_banners4.jpg

Introductie

Als het op school even tegenzit ... Bij de Les

ouders_banners1.jpg

Ouders

Bij de Les: begeleiding op maat

ouders_banners2.jpg

Ouders

Bij de Les: begeleiding op maat

ouders_banners3.jpg

Ouders

Bij de Les: begeleiding op maat

ouders_banners4.jpg

Ouders

Bij de Les: begeleiding op maat

  • Informatie voor ouders
  • Waarom Bij de Les?
  • Werkwijze

Ouders willen maar al te graag hun kinderen ondersteunen maar hebben daar vaak de tijd of het overzicht niet voor. Welke ouder heeft Latijn, Franse grammatica of differentiaalrekening echt paraat? En is dan ook nog in staat op een ontspannen manier deze kennis op zijn of haar kind over te brengen? Bij de Les Huiswerkbegeleiding biedt de oplossing.

Individuele begeleiding en persoonlijke aandacht

Als het schoolwerk onder controle is, geeft dat thuis veel rust. Wij brengen elke leerling terug naar het niveau waar hij of zij hoort en geven talent volop de ruimte.

Het team van Bij de Les Huiswerkbegeleiding helpt leerlingen:

orde te brengen in de chaos
de concentratie te verbeteren
een goede planning te maken
een positieve werkhouding te ontwikkelen
prioriteiten te stellen
school weer leuk te vinden

 

grotezaal.jpg

Gestructureerd en gedisciplineerd werken in een veilige en rustige omgeving
Begeleiding op maat: er is altijd iemand beschikbaar die je verder helpt als je vastloopt
Nadruk op regelmaat en goede planning
Verbetering van studievaardigheden

 

Bij de Les Huiswerkbegeleiding werkt ook bij het voorkómen van problemen: een gestructureerde en doelgerichte aanpak versterkt het zelfvertrouwen en brengt rust voor leerlingen én ouders.

Na binnenkomst van de leerling worden de op die dag opgegeven schriftelijke overhoringen, proefwerken en andere opdrachten of deadlines in het Bij de Les leerlingvolgsysteem genoteerd. Cijfers van teruggekomen s.o.'s en proefwerken worden opgenomen in de cijferlijst van Bij de Les.

Wij maken voor elk kind een individueel plan van aanpak, waarin we in elk geval opnemen:

Knelpunten
Doelstellingen voor het wegwerken van achterstanden
Planning voor de korte en langere termijn
Agendabeheer

 

Een consequente en duidelijke aanpak, die na verloop van tijd goede resultaten oplevert:

hogere cijfers
meer leerplezier voor uw kind
minder discussie en stress thuis

 

Het gebruik van een eigen tablet of laptop is toegestaan.

Advies voor thuis: een vaste plek voor schoolagenda, rekenmachine, boeken en schriften.
En 's avonds al schooltas inpakken en eventuele andere benodigdheden klaarzetten.

stiltezaal.jpg

Leerlingen (en ouders) vragen me soms bij het kennismakingsgesprek waarom Bij de Les alleen huiswerkbegeleiding op basis van minimaal vier dagen per week aanbiedt.
Het korte antwoord is dat ik van mening ben dat leerlingen aan het eind van de dag en in het weekend vrij moeten zijn: om te sporten, muziek te maken (of te luisteren), te gamen, of gewoon lekker te hangen. Zonder verdere zorgen over school met vrienden en vriendinnen optrekken, op social media zitten, of thuis samen bingewatchen, kortom alles behalve 's avonds (laat?) huiswerk maken of aan school denken.

"Ik kan toch ook ’s avonds leren of mijn huiswerk maken?"
Ja, vanzelfsprekend kan dat, maar of je dan meer zin of genoeg energie hebt is vaak nog maar de vraag. Of je zou kunnen opmerken dat ‘al’ je vrienden na school wel allemaal leuke dingen gaan doen (misschien dezelfde vrienden die in het weekend om twee uur ’s nachts thuis mogen komen?). Dat zou kunnen, maar dan zitten ze wel elke avond na het eten of in het weekend nog aan hun huiswerk (of niet natuurlijk…).

"En als ik nou drie keer in de week ‘s middags mijn huiswerk maak, dan red ik het toch ook?"
Dat zou kunnen, maar dan zit je die drie dagen wel veel langer aan je huiswerk. En dan ben je die drie dagen nog langer bezig met school, leren en huiswerk.
 
"Kan ik niet gewoon standaard vier keer per week naar huiswerkbegeleiding komen?"
Dat is zeker mogelijk, maar er zijn voorwaarden. Ten eerste moeten je ouders dat goed vinden. En het betekent ook dat je het (ruim) van tevoren moet melden dat je niet komt en welke dag je niet komt; én, dat je samen met ons goed moet plannen om er voor te zorgen dat je al je huiswerk af hebt of thuis maakt.

Hoe dan ook, de hoeveelheid huiswerk die door de docenten wordt opgegeven blijft natuurlijk hetzelfde en voor veruit de meeste leerlingen geldt dat ze overdag meer energie hebben en helderder zijn dan ´s avonds.

 

logo_BDL_begeleiding2.png

Huiswerkbegeleiding

is op schooldagen
geopend tussen:

12:30 - 19:00 uur
 

vorigepagina.png