introductie_banners2.jpg

Introductie

Als het op school even tegenzit ... Bij de Les

introductie_banners3.jpg

Introductie

Als het op school even tegenzit ... Bij de Les

introductie_banners4.jpg

Introductie

Als het op school even tegenzit ... Bij de Les

vorigepagina.png

Covid-19-protocol Bij de Les Huiswerkbegeleiding - 11 augustus 2020 (ingekorte versie)

1.     Algemeen: onderling contact

1.1 Volwassenen en leerlingen bewaren anderhalve meter afstand van elkaar.

1.2 De studiezalen zijn zo ingericht dat leerlingen en medewerkers op

      minimaal anderhalve meter van elkaar zitten.

1.3 Tijdens (individuele) begeleiding is anderhalve meter afstand houden niet altijd

      mogelijk. In dat geval worden medewerkers en leerlingen gescheiden door

      plexiglas schermen.
 

2.     Begeleiding

2.1 Bij binnenkomst is er bij de receptie een medewerker die je:
 

➢        verzoekt om je handen met de beschikbare handgel te desinfecteren

➢        kort bevraagd over je gezondheid

➢        een werkplek toewijst in een van de drie studiezalen

2.2 Als je om welke reden dan ook op moet staan van je werkplek, steek dan je hand

      op en wacht op instructies over de te nemen looproute.

      Volg bij binnenkomst en verlaten van het pand de instructies van de

      medewerkers, die ervoor zorgen dat leerlingen elkaar niet kruisen, bijvoorbeeld in

      het trappenhuis.

 

3.     Aanwijzingen voor leerlingen

Denk voorafgaand aan je bezoek aan het Bij de Les Studiecentrum aan de volgende zaken:

3.1 Er zijn vanzelfsprekend laptops aanwezig, maar neem zoveel mogelijk je eigen  

      laptop mee.

3.2 Breng eigen drinken mee in een afsluitbare plastic fles of thermosfles.

3.3 Het gebruik van de toiletten wordt voorlopig ontmoedigd. Ga voorafgaand aan je

       bezoek aan het studiecentrum thuis of op school naar de WC.

3.4 Blijf thuis bij het geringste vermoeden van een covid-19-infectie of bij

      verkoudheids- en griepklachten van jezelf of van een gezinslid/huisgenoot. Je kan

      weer naar Bij de Les Huiswerkbegeleiding komen als jij of het gezinslid/de

      huisgenoot 24 uur klachtenvrij is.

3.5 Wanneer tijdens de begeleiding blijkt dat je ziek bent of op covid-19 lijkende

      klachten hebt, nemen we contact op met je ouders en/of ga je direct naar huis.

 

Als je eenmaal bij het Bij de Les Studiecentrum bent aangekomen, denk dan aan de volgende dingen:

3.6   Kom niet tegelijk met anderen het pand of een ruimte binnen. Wacht tot er voldoende

         afstand is. Volg eventueel hierbij de instructies van onze medewerkers op.

3.7   Was bij binnenkomst je handen met de beschikbaar gestelde handgel.

3.8   Schud geen handen met medeleerlingen of medewerkers.

3.9   Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op.

3.10 Houd je mobiele telefoon in je schooltas bij je, in vliegmodus of helemaal

         uitgeschakeld. Houd ook je jas bij je en hang deze op de rugleuning van je stoel.

3.11 Blijf tijdens de begeleiding op je plaats zitten. Heb je hulp of uitleg nodig, steek dan je

         hand op en je zal op je werkplek worden geholpen of via een veilige looproute naar een

         begeleider worden geleid.

3.12 Uitwisselen van lesmaterialen mag, maar desinfecteer voor/na elk begeleidingsmoment

         je handen. Raak alleen indien nodig (les-)materialen van anderen aan.

3.13 We verzoeken leerlingen zo weinig mogelijk gebruik te maken van de WC om

         toiletbezoek tot een minimum te beperken. Als dat toch nodig is, vraag je eerst aan een

         begeleider om toestemming. Bij toiletbezoek volg je de ter plekke aangegeven

         hygiëne-instructies.

3.14 Ben je eenmaal klaar met je huiswerk en leren dan kan je in overleg met een begeleider

         je spullen inpakken en via een veilige looproute het studiecentrum verlaten, met

         inachtneming van de anderhalve meter afstand die door het RIVM wordt geadviseerd.

 

4.     Hygiëne en bescherming

4.1 Bij de Les Huiswerkbegeleiding maakt gebruik van desinfecterend oppervlaktesprays,

       desinfecterende handgel, desinfecterende schoonmaakdoekjes en papieren tissues voor

       gebruik door leerlingen en medewerkers.

4.2 Bij de Les Huiswerkbegeleiding zorgt ervoor voor dat de algemene hygiënevoorschriften

      van het RIVM worden nageleefd. De hygiënevoorschriften worden hieronder uitgewerkt.

4.3 Raak je gezicht zo min mogelijk aan; hoest of nies in je elleboog en gebruik de

       ruimschoots aanwezige tissues en stop deze na één keer gebruik weg in je schooltas. En

       daarna desinfecteer je handen met handgel als je deze in je tas hebt meegenomen van

       huis. N.B. Het gebruik van door de leerling meegebrachte handgel wordt aangemoedigd.

4.4 Alle medewerkers zijn bekend met de intern gedeelde schoonmaakinstructies voor het

       uitvoeren van de hygiënemaatregelen.

4.5 Bij de Les Huiswerkbegeleiding biedt de leerlingen normaal gesproken thee of water met

       een koekje aan, helaas is dat in tijden van covid-19 niet mogelijk.

       Leerlingen kunnen een eigen afsluitbare plastic fles of thermosfles mee naar

       huiswerkbegeleiding nemen. De (lege) plastic fles, en eventueel beker, moet ook weer

       door de leerlingen in hun schooltas meegenomen worden naar huis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPMERKINGEN:

Dit protocol is opgesteld om het besmettingsgevaar voor leerlingen, begeleiders en bezoekers zoveel mogelijk te minimaliseren.

De laatste richtlijnen van het RIVM gelden hierbij als uitgangspunt. In dit protocol zijn vooral een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne opgesteld.

Om het besmettingsgevaar in te dammen kan dit protocol naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk, de richtlijnen van het RIVM of veranderende overheidsmaatregelen op elk moment zonder vooroverleg met ouders, leerlingen en medewerkers worden aangepast en geactualiseerd.

Veranderingen in het protocol worden zo spoedig mogelijk via e-mail en op de nieuwspagina van de website van Bij de Les Huiswerkbegeleiding aan leerlingen, hun ouders en onze collega’s bekend gemaakt.

                                                                      

                                                                                              © Bij de Les Huiswerkbegeleiding 11 augustus 2020